Miljøprofil for Re-To AS

Vi skal ivareta et godt miljø for våre ansatte, hos våre kunder og for det ytre miljø. Vi skal forebygge skader og sykdom for de ansatte. Dette søkes oppnådd ved riktig bruk av kjemikalier og utstyr/maskiner, og ved god informasjon og opplæring. Våre kunder skal få renhold utført av renholdere som får opplæring i å være miljøbevisst. Dette vil fører til redusert bruk av kjemikalier, redusert bruk av plastposer og valg av riktige metoder. Vi samarbeider med kunden om riktig kildesortering/fjerning av søppel. Vi bruker miljøgodkjente kjemikalier, vanligvis Svanemerket, så sant det er mulig. Samtidig som vi leverer HMS ark på produktene. Vi handler hos miljøsertifiserte leverandører. Vi bruker støvsugere med hepa-filter og minst mulig støy. Vi velger utstyr som er det beste for våre renholdere slik at deres trivsel, helse og sikkerhet alltid er i fokus. Verne naturen mot forurensing og skader fra produkter og avfall.
ADRESSE Tyrihjellveien 5, 1960 Løken
KONTAKT e: tom.rolfson@re-to.as Telefon: 63 85 09 10 Mobil: 988 66 333
© RE-TO AS 2020
UFORPLIKTENDE TILBUD
UFORPLIKTENDE TILBUD

Miljøprofil for

Re-To AS

Vi skal ivareta et godt miljø for våre ansatte, hos våre kunder og for det ytre miljø. Vi skal forebygge skader og sykdom for de ansatte. Dette søkes oppnådd ved riktig bruk av kjemikalier og utstyr/maskiner, og ved god informasjon og opplæring. Våre kunder skal få renhold utført av renholdere som får opplæring i å være miljøbevisst. Dette vil fører til redusert bruk av kjemikalier, redusert bruk av plastposer og valg av riktige metoder. Vi samarbeider med kunden om riktig kildesortering/fjerning av søppel. Vi bruker miljøgodkjente kjemikalier, vanligvis Svanemerket, så sant det er mulig. Samtidig som vi leverer HMS ark på produktene. Vi handler hos miljøsertifiserte leverandører. Vi bruker støvsugere med hepa-filter og minst mulig støy. Vi velger utstyr som er det beste for våre renholdere slik at deres trivsel, helse og sikkerhet alltid er i fokus. Verne naturen mot forurensing og skader fra produkter og avfall.
© RE-TO AS 2020 Laget av Grafisk Service Bjørkelangen
RE-TO AS  Rengjøringbyrå
UFORPLIKTENDE TILBUD
ADRESSE Tyrihjellveien 5, 1960 Løken
KONTAKT e: tom.rolfson@re-to.as Phone: 63 85 09 10 Mobile: 988 66 333
RE-TO AS Rengjøringbyrå