Avtalevask

Vi utfører daglig renhold i samsvar med den renholdstandarden våre kunder ønsker. Det er jo naturlig at for eksempel et butikk- eller banklokale må rengjøres oftere og mer grundig enn et verksted eller lagerrom. Vi tar en nøye gjennomgang og vurdering av lokalene sammen med kunden før vi gir et pristilbud, ofte med flere alternativer mht. renholdfrekvens m.m. Faste avtaler tilbys, skreddersydd for kundens ønsker og behov. Vi har dyktige renholdere og profesjonelt utstyr, og utfører renholdet med minst mulig vann og minst mulig kjemikalier i h.h.t. dagens standard for godt renhold. Kjemi, renholdutstyr, vask av mopper m.m. er inkludert i prisen når det inngås avtale om fast daglig renhold. Vi vasker og tømmer søppel, dermed slipper kundene å tenke på dette og kan heller konsentrere seg om sine egne oppgaver. Vi sørger også for vikarer når den faste renholderen har ferie eller annet fravær. Ønsker dere at vi skal levere og etterfylle såpe og papir når vi først er der, kan vi ordne det også. Vårt mål er å gjøre hverdagen til våre kunder lettere! Og selvsagt kommer vår renholdsleder innom på jevnlige kvalitetskontroller. En avtale om daglig renhold vil si at vi: støvtørker alle tilgjengelige flater på skrivebord, hyller, resepsjon, møtebord m.m. vasker eller støvsuger alle åpne gulvflater utfører ekstra grundig renhold av toaletter og sanitæranlegg tømmer søppel at kunden får rabatter på tilleggstjenester som temporært renhold og gulvpleie I tillegg kan det inngås avtale om vanning av blomster, etterfylling av såpe og papir m.m. Har du ikke tid til å gjøre det selv: spør oss!
ADRESSE Tyrihjellveien 5, 1960 Løken
KONTAKT e: tom.rolfson@re-to.as Telefon: 63 85 09 10 Mobil: 988 66 333
© RE-TO AS 2020
UFORPLIKTENDE TILBUD
UFORPLIKTENDE TILBUD

Avtalevask

Vi utfører daglig renhold i samsvar med den renholdstandarden våre kunder ønsker. Det er jo naturlig at for eksempel et butikk- eller banklokale må rengjøres oftere og mer grundig enn et verksted eller lagerrom. Vi tar en nøye gjennomgang og vurdering av lokalene sammen med kunden før vi gir et pristilbud, ofte med flere alternativer mht. renholdfrekvens m.m. Faste avtaler tilbys, skreddersydd for kundens ønsker og behov. Vi har dyktige renholdere og profesjonelt utstyr, og utfører renholdet med minst mulig vann og minst mulig kjemikalier i h.h.t. dagens standard for godt renhold. Kjemi, renholdutstyr, vask av mopper m.m. er inkludert i prisen når det inngås avtale om fast daglig renhold. Vi vasker og tømmer søppel, dermed slipper kundene å tenke på dette og kan heller konsentrere seg om sine egne oppgaver. Vi sørger også for vikarer når den faste renholderen har ferie eller annet fravær. Ønsker dere at vi skal levere og etterfylle såpe og papir når vi først er der, kan vi ordne det også. Vårt mål er å gjøre hverdagen til våre kunder lettere! Og selvsagt kommer vår renholdsleder innom på jevnlige kvalitetskontroller. En avtale om daglig renhold vil si at vi: støvtørker alle tilgjengelige flater på skrivebord, hyller, resepsjon, møtebord m.m. vasker eller støvsuger alle åpne gulvflater utfører ekstra grundig renhold av toaletter og sanitæranlegg tømmer søppel at kunden får rabatter på tilleggstjenester som temporært renhold og gulvpleie I tillegg kan det inngås avtale om vanning av blomster, etterfylling av såpe og papir m.m. Har du ikke tid til å gjøre det selv: spør oss!
© RE-TO AS 2020 Laget av Grafisk Service Bjørkelangen
RE-TO AS  Rengjøringbyrå
UFORPLIKTENDE TILBUD
ADRESSE Tyrihjellveien 5, 1960 Løken
KONTAKT e: tom.rolfson@re-to.as Phone: 63 85 09 10 Mobile: 988 66 333
RE-TO AS Rengjøringbyrå